Takmer každý, kto zažil výhody pracovnej plošiny, by sa bez nej už nechcel zaobísť. Pracovné plošiny nám uľahčujú prácu a šetria veľa času. Pokiaľ sa pri údržbe, servise a opravách potrebujete dostať do výšky, je pracovná plošina tým pravým základom pre bezpečnú prácu.

                 

Pracovná plošina je typ strojového zariadenia určeného na zabezpečenie prístupu do vyvýšených pracovných priestorov, ktoré sú inými prostriedkami ťažko dosiahnuteľné alebo nedosiahnuteľné. Pracovné plošiny sa obvykle skladajú z plošiny, ktorá je namontovaná na zdvíhacom mechanizme, ako je teleskopický alebo kĺbový výložník alebo nožnicový výťah, ktorý zdvíha a spúšťa plošinu do požadovanej výšky.

Pracovné plošiny sa bežne používajú v rôznych priemyselných odvetviach, vrátane stavebníctva, údržby a výroby, na vykonávanie úloh, ako je natieranie, čistenie, opravy a inštalácia zariadení vo výške. Môžu byť poháňané elektrinou, naftou alebo benzínom a môže ich obsluhovať jedna osoba alebo tím.

Pracovné plošiny sa vyrábajú v rôznych typoch a veľkostiach, od malých prenosných jednotiek, ktoré je možné ľahko premiestňovať po stavenisku, až po veľké plošiny na nákladných automobiloch, ktoré môžu dosiahnuť výšku až 100 metrov a viac. Typ použitej pracovnej plošiny závisí od konkrétnej úlohy a prostredia, v ktorom bude použitá. Je dôležité zaistiť, aby bol pre danú úlohu použitý správny typ zdvíhacej pracovnej plošiny a aby bola obsluha riadne vyškolená pre bezpečnú obsluhu zariadenia.

Medzi najobľúbenejšie pracovné plošiny z nášho sortimentu patria bezpochyby elektrické stĺpové pracovné plošiny GTWY s nosnosťou 125 kg (1-stĺpové) alebo 200 kg (2-stĺpové) a výškami zdvihu od 4 do 14 m.

Stĺpové pracovné plošiny GTWY sú podľa variantu napájané buď z batérie (DC) alebo priamo z elektrickej siete (AC).

Pracovná plošina, ktorá je vybavené batériou, je možné použiť v miestach bez pripojenia k elektrickej sieti. Batéria vydrží na jedno plné nabitie až 40 cyklov zdvíhania a spúšťania.

Naopak pracovná plošina s pripojením na elektrickú sieť (220 V/50 Hz) je možné využívať bez obmedzenia.

Stĺpovú pracovnú plošinu GTWY je možné použiť na prepravu tovaru v skladoch alebo na údržbu. Okrem toho sa používa predovšetkým vo výrobných alebo priemyselných halách, hoteloch, divadlách, múzeách, školách, športových halách alebo na veľtrhoch av iných verejných halách. Stožiarová pracovná plošina je určená na použitie v interiéri, kde je vyžadovaná minimálna svetlá šírka a bočný dosah. Polyuretánové kolieska nezanechávajú na podlahe žiadne stopy.

Použitie pracovnej plošiny pre úlohy, ktoré vyžadujú prístup do vyvýšených pracovných priestorov, má niekoľko výhod. Medzi tieto výhody patrí:

1. Zvýšená bezpečnosť:

Pracovné plošiny môžu zaistiť bezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov pracujúcich vo výškach, pretože eliminujú potrebu rebríkov alebo lešenia, ktoré môžu byť nestabilné a predstavujú riziko pádu.

2. Vyššia efektivita:

Pracovné plošiny môžu zvýšiť efektivitu práce, pretože umožňujú pracovníkom rýchlejší a jednoduchší prístup do vyvýšených pracovných priestorov, čím sa znižuje čas a úsilie potrebné na dokončenie úloh.

3. Zvýšená flexibilita:

Pracovné plošiny sú univerzálne a dajú sa používať v rôznych prostrediach, vrátane vnútorných aj vonkajších priestorov. Je možné ich používať aj na nerovných alebo šikmých plochách, čo poskytuje väčšiu flexibilitu pri prístupe do ťažko prístupných oblastí.

4. Vyššia kvalita:

Pracovné plošiny môžu zlepšiť kvalitu práce vykonávanej vo výškach, pretože poskytujú pracovníkom stabilnú a bezpečnú platformu na vykonávanie ich úloh, čo vedie k vyššej úrovni presnosti a precíznosti.

 

5. Zníženie rizika úrazov:

Tým, že poskytujú stabilnú pracovnú plošinu, môžu pracovné plošiny znížiť riziko úrazov spôsobených pádom a tiež úrazov spôsobených prácou v nepohodlných alebo nepríjemných polohách.

Celkovo môžu pracovné plošiny zvýšiť bezpečnosť, efektivitu a kvalitu práce vykonávanej vo výškach, čo z nich robí cenný nástroj v rôznych priemyselných odvetviach.