Jak břemenové magnety usnadňují manipulaci s různými kovovými předměty?

Nejen v těžkém průmyslu je potřeba poradit si s přesunem těžkých předmětů, které člověk svoji silou neuzvedne. Z toho důvodu existuje několik řešení jak bez námahy takové těžké výrobky přemístit. Jedním z nich jsou břemenové magnety, které standardně dovedou bezpečně uzvednout okolo šedesátinásobku své hmotnosti – a to bez nutnosti přívodu elektřiny.

Pokud ale chcete tato zařízení využít, je třeba si uvědomit, že dovedou manipulovat pouze s feromagnetickými materiály.

Jak břemenové magnety fungují?

Říkáte si jak je možné bez elektromagnetu uzvednout břemena o tak velké hmotnosti? Princip funkčnosti těchto zařízení je založen na materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Nejedná se totiž o žádný běžně dostupný kov disponující magnetismem, ale o vysokoenergetický neodymový magnet, který je složen ze směsi neodymu, železa a boru. Díky těmto třem složkám se dá o magnetech vyrobených z těchto materiálů hovořit jako o nejsilnějších permanentních magnetech na světě.

I když tyto permanentní magnety v určitých případech dovedou uzvednout až tisícinásobek své hmotnosti, v průmyslu jsou běžně využívány ty, které zvládnou manipulovat s desetinásobky své vlastní váhy.

Magnetismus je u břemenových magnetů vždy aktivován zabudovanou pákou, s kterou se po přiblížení ke kovovému předmětu pootočí na opačnou stranu a tím pádem dojde k uchycení nákladu určeného k přemístění. Všechny kvalitní zvedáky jsou opatřeny bezpečnostním mechanismem, který brání uvolnění břemena během přesunu. Jakmile je předmět úspěšně přemístěn na požadované místo, odklopením páky dojde ke zmizení magnetické síly a břemenový magnet lze snadno oddělit od kovového materiálu.

Typy břemenových magnetů

Kromě permanentních břemenových magnetů, které ke svému provozu nepotřebují připojení k elektrické energii, existují ještě dva další typy, jež už se ale bez přívodu elektřiny neobejdou. Jedná se o elektromagnetické a elektropermanentní břemenové magnety.

Zatímco první uvedená možnost využívá ke vzniku magnetické síly typický elektromagnet s cívkou a jádrem z magneticky měkké oceli, druhá zmiňovaná varianta je permanentní magnet s cívkou, okolo kterého je magnetické pole aktivováno elektrickým impulsem stejnosměrného proudu. Tímto impulsem se následně provádí i odmagnetování.

Na co si dát při používání pozor?

Aby byla účinnost břemenových magnetů co nejvyšší a nehrozilo uvolnění přepravovaného předmětu, je potřeba si pohlídat především čistotu povrchu, na který se má magnet uchytit. To platí zejména při přesunu více kusů najednou. Pokud se totiž na předmětech vyskytuje například výrazná koroze nebo značná vrstva prachu či jiného znečištění, dochází k nedokonalému přilnutí povrchů k sobě a tím pádem i snížení nosnosti břemenového magnetového zvedáku.

Před pořízením nového břemenového magnetu je zásadní popřemýšlet nad maximální hmotností předmětů, které s ním budete chtít přepravovat. Výrazné překročení nosnosti magnetu by totiž mohlo způsobit velké škody na majetku nebo zdraví lidí.

Related products

Břemenový magnet 1000kg PMLA1000

Pokud potřebujete přemisťovat feromagnetické materiály, ale nemáte přístup k elektrické energii jsou pro Vás vhodné břemenové magnety PML. Tento magnet PML uzvedne až 1000 kg. Díky drážce na spodní straně magnetické plochy umí přemisťovat i kruhové materiály. V kovozpracujícím průmyslu má širokou oblast použití. Manipulace s těžkými předměty je s ním...
Kód zboží: 12217
Vyprodáno
Cena 9 998 Kč s DPH Cena bez DPH 8 263 Kč

Břemenový magnet 100kg PMLA100

Tento spolehlivý břemenový magnet PML uzvedne až 100 kg. Díky drážce na spodní straně magnetické plochy lze s jeho pomocí přemisťovat i kruhové materiály. V kovozpracujícím průmyslu má širokou oblast použití. Funguje samozřejmě bez přívodu elektrické energie, manipulace s těžkými předměty je tím rychlejší, jednodušší a bezpečnější. Výrobek splňuje...
Kód zboží: 122017
Vyprodáno
Cena 3 146 Kč s DPH Cena bez DPH 2 600 Kč

Břemenový magnet 2000kg PMLA2000

Pomocí tohoto břemenového magnetu od TOR-industries lze snadno a bezpečně manipulovat s feromagnetickými materiály. Využití nalezne např. v dílnách, na staveništích, při manipulaci s ocelovými nástroji, plechy,… Výhodou je nízká hmotnost tohoto magnetu a snadné ovládání pákou s bezpečnostní aretací. Výrobek splňuje požadavky na jakost směrnice EU a je...
Kód zboží: 12227
Vyprodáno
Cena 18 150 Kč s DPH Cena bez DPH 15 000 Kč

Břemenový magnet 300kg PMLA300

Břemenový magnet PML-A-3 uzvedne až 300 kg. Díky drážce umístěné na spodní straně magnetické plochy lze s jeho pomocí přemisťovat i kruhové materiály. Má širokou oblast použití v kovozpracujícím průmyslu. Funguje samozřejmě bez přívodu elektrické energie, tím je manipulace s těžkými předměty rychlejší, jednodušší a bezpečnější. Výrobek splňuje požadavky...
Kód zboží: 122037
Vyprodáno
Cena 3 998 Kč s DPH Cena bez DPH 3 304 Kč

Břemenový magnet 600kg PMLA600

Tento břemenový magnet PML uzvedne až 600 kg. Dokáže přemisťovat i kruhové materiály díky drážce na spodní straně magnetické plochy. Je široce používaný v kovozpracujícím průmyslu. Funguje bez přívodu elektrické energie, manipulace s těžkými předměty je tak rychlejší, jednodušší a bezpečnější. Výrobek splňuje požadavky na jakost směrnice EU a je...
Kód zboží: 122067
Vyprodáno
Cena 6 199 Kč s DPH Cena bez DPH 5 123 Kč