Téměř každý, kdo zažil výhody pracovní plošiny, by se bez ní už nechtěl obejít. Pracovní plošiny nám usnadňují práci a šetří spoustu času. Pokud se při údržbě, servisu a opravách potřebujete dostat do výšky, je pracovní plošina tím pravým základem pro bezpečnou práci.

                 

Pracovní plošina je typ strojního zařízení určeného k zajištění přístupu do vyvýšených pracovních prostor, které jsou jinými prostředky obtížně dosažitelné nebo nedosažitelné. Pracovní plošiny se obvykle skládají z plošiny, která je namontována na zvedacím mechanismu, jako je teleskopický nebo kloubový výložník nebo nůžkový výtah, který zvedá a spouští plošinu do požadované výšky.

Pracovní plošiny se běžně používají v různých průmyslových odvětvích, včetně stavebnictví, údržby a výroby, k provádění úkolů, jako je natírání, čištění, opravy a instalace zařízení ve výšce. Mohou být poháněny elektřinou, naftou nebo benzinem a může je obsluhovat jedna osoba nebo tým.

Pracovní plošiny se vyrábějí v různých typech a velikostech, od malých přenosných jednotek, které lze snadno přemisťovat po staveništi, až po velké plošiny na nákladních automobilech, které mohou dosáhnout výšky až 100 metrů a více. Typ použité pracovní plošiny závisí na konkrétním úkolu a prostředí, ve kterém bude použita. Je důležité zajistit, aby byl pro daný úkol použit správný typ zdvihací pracovní plošiny a aby byla obsluha řádně vyškolena pro bezpečnou obsluhu zařízení.

Mezi nejoblíbenější pracovní plošiny z našeho sortimentu patří bezesporu elektrické sloupové pracovní plošiny GTWY s nosností 125 kg (1-sloupové) nebo 200 kg (2-sloupové) a výškami zdvihu od 4 do 14 m.  

Sloupové pracovní plošiny GTWY jsou dle varianty napájeny buď z baterie (DC) nebo přímo z elektrické sítě (AC).

·        Pracovní plošina, která je vybaveny baterií, lze použít v místech bez připojení k elektrické síti. Baterie vydrží na jedno plné nabití až 40 cyklů zvedání a spouštění.

·        Naopak pracovní plošina s připojením na elektrickou síť (220 V/50 Hz) lze využívat bez omezení.

Sloupovou pracovní plošinu GTWY lze použít k přepravě zboží ve skladech nebo k údržbě. Kromě toho se používá především ve výrobních nebo průmyslových halách, hotelech, divadlech, muzeích, školách, sportovních halách nebo na veletrzích a v jiných veřejných halách. Stožárová pracovní plošina je určena pro použití v interiéru, kde je vyžadována minimální světlá šířka a boční dosah. Polyuretanová kolečka nezanechávají na podlaze žádné stopy.

 

Použití pracovní plošiny pro úkoly, které vyžadují přístup do vyvýšených pracovních prostor, má několik výhod. Mezi tyto výhody patří:

1.      Zvýšená bezpečnost:

Pracovní plošiny mohou zajistit bezpečnější pracovní prostředí pro zaměstnance pracující ve výškách, protože eliminují potřebu žebříků nebo lešení, které mohou být nestabilní a představují riziko pádu.

 

2.      Vyšší efektivita:

Pracovní plošiny mohou zvýšit efektivitu práce, protože umožňují pracovníkům rychlejší a snadnější přístup do vyvýšených pracovních prostor, čímž se snižuje čas a úsilí potřebné k dokončení úkolů.

 

3.      Zvýšená flexibilita:

Pracovní plošiny jsou univerzální a lze je používat v různých prostředích, včetně vnitřních i venkovních prostor. Lze je používat i na nerovných nebo šikmých plochách, což poskytuje větší flexibilitu při přístupu do obtížně přístupných oblastí.

 

4.      Vyšší kvalita:

Pracovní plošiny mohou zlepšit kvalitu práce prováděné ve výškách, protože poskytují pracovníkům stabilní a bezpečnou platformu pro provádění jejich úkolů, což vede k vyšší úrovni přesnosti a preciznosti.

 

5.      Snížení rizika úrazů:

Tím, že poskytují stabilní pracovní plošinu, mohou pracovní plošiny snížit riziko úrazů způsobených pádem a také úrazů způsobených prací v nepohodlných nebo nepříjemných polohách.

Celkově mohou pracovní plošiny zvýšit bezpečnost, efektivitu a kvalitu práce prováděné ve výškách, což z nich činí cenný nástroj v různých průmyslových odvětvích.